Extra

Privacyverklaring  - Heiveld Opwijk

Onze jeugdbeweging hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in de overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

1. Algemene informatie groep

VVVKB Heiveld Opwijk
Kouterlaan
1745 Opwijk

Onze jeugdbeweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden echter ook verzameld in opdracht van Danspunt vzw.
Hiervoor treedt onze jeugdbeweging op als verwerker waarbij gegevens worden opgeslagen op Googledrive.

 

2. Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd (bv. foto’s), dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

2.1 Gegevens inkijken

Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die wij in ons bezit hebben, neem dan contact op met heiveld.opwijk@gmail.com

2.2 Gegevens verbeteren of aanvullen

Wanneer bepaalde gegevens die wij bijhouden niet meer correct zijn, dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

2.3 Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw gegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

2.4 Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

2.5 Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welke rechten je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart worden gevraagd. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met heiveld.opwijk@gmail.com

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

3. Welke gegevens verzamelen we?

 • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd
 • Medische gegevens zoals bloedgroep, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen of beperkingen
 • Maaltijdvoorkeuren zoals vegetarisch, veganistisch of halal
 • Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen

 

4. Waarom verzamelen we deze gegevens?

De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

 • Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
 • Het verzekeren van elk aangesloten lid
 • Communicatie over de werking van onze jeugdbeweging
 • Het organiseren van evenementen of andere activiteiten

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens zijn verplicht om lid te kunnen zijn van onze jeugdbeweging. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid aan activiteiten of evenementen.

 

5. Verkrijgen van gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

 

6. Bewaartermijn

Onze jeugdbeweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van medische gegevens die na ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap worden vernietigd.

 

7. Toegang tot de gegevens

Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de jeugdbeweging.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

 

8. Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via www.heiveldopwijk.be

Laatste aanpassing: 27/08/2020